Filosofien bag Rolfing

Rolfing Strukturel Integration er en behandlingsform, som blev grundlagt af Ida P. Rolf tilbage i 1960’erne i USA. Rolfing forbedrer din krops struktur, holdning og bevægelse ved at frigøre spændinger og uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre. Rolferen opnår dette gennem behandling af bindevæv og gennem bevægelseslære. Typisk går behandlingsforløbet over 10 behandlinger hvor formålet er at maksimere klientens kropslige og mentale velvære. Det er vigtigt at forstå at Rolfing i høj grad involverer klienten. Der er ikke blot tale om at Rolferen udfører et stykke arbejde. Tværtimod lægger Rolfing stor vægt på at klienten gør det nødvendige hjemmearbejde for at skabe vedvarende forandringer.

Rolfing Tairo KlinikRolfing som sådan kan ikke rigtig kaldes en ”teknik”. Det er meget mere en holistisk måde at anskue menneskekroppen og alt andet levende for den sags skyld. Det er et perspektiv som giver os mulighed for at se relationer i menneskekroppen som analytisk tænkning ikke altid giver os mulighed for. Man kan således sige at Rolfing® forsøger at ”se” fænomenet som er foran os snarere end at forstå det. Hvis man ser på lægevidenskab eller fysioterapi, så ser man en tendens mod det at ville forstå fænomenet, men desværre er det ofte denne intention som som ikke giver os mulighed for rigtig at ”se” fænomenet. Istedet ender vi med at se projektioner af vores egne teoretiske forkundskaber.

Man kan således sige at Rolfing® forsøger at finde et perspektiv eller en ”holdning” som giver os mulighed for at træde et skridt tilbage og således lade fænomenet komme til os, dvs. lade fænomenet tale til os i dets eget sprog snarere end det sprog (teori) som vi ønsker det skal passe ind i.

Rolfing Tairo KlinikDet helt unikke ved Rolfing® er den tanke at tyngdekraften er vores væsentligste værktøj. Vi arbejder mod at forbedre forholdet mellem forskellige kropsdele således at de bedre kan understøtte hinanden, men i sidste ende er det tyngdekraften som fortæller os om vi er på rette spor. Det er således ikke Rolferen som sådan som får helingen til at finde sted. Det er klientens forbedrede relation til tyngdekraften som over tid faciliterer heling.

“This is the gospel of Rolfing: When the body gets working appropriately, the force of gravity can flow through. Then, spontaneously, the body heals itself”. – Ida Rolf

En mere konkret gennemgang af hvordan man arbejder med Rolfing® kan findes under 10-serien.