Når jeg forklarer hvad Rolfing er kan jeg ofte lide at bruge sammenligninger. Faren ved at bruge sammenligninger er selvfølgelig at det blot er sammenligninger, dvs. der er aspekter ved de to ting som har lignende træk. Således kom jeg ud for en gang at blive spurgt om, hvad jeg mente med det, da jeg sammenlignede en Rolfing-proces med arkæologi.

Så er Rolfing arkæologi? Svaret er selvfølgelig nej, men på mange måder kan en Rolfing proces sammenlignes med en arkæologisk udgravningsplads. Hvad mener jeg med det? Det er egentligt ikke så mystisk som det kan lyde. Når man graver efter gamle ting på en udgravningsplads, graver man ofte med et mål for øje. Det vil sige at man forventer at finde visse ting. I den proces hænder det dog ofte, at man også støder på ting som overrasker en, ting man ikke forventede skulle være der, eller ting som etablerer nye forbindelser man hidtil ikke havde tænkt på. Når man således graver dybere ned og når nye ukendte lag, så finder man ud af hvad der er gået forud og disse fund kaster et nyt lys over de ting som allerede var tilgængelige for os.

På samme måde er det med Rolfing. Mange vil have bestemte mål når de går ind til Rolfing. De har måske ondt i et knæ eller en skulder, eller måske ønsker de bare at få en bedre kropsholdning. Målene kan være mange. Det er derfor sådan at når vi skrider til værks i Rolfing-processen, så har vi visse forventninger om hvad vi vil finde og om hvordan disse fund relaterer til de problemer som klienten havde fortalt om. Men undervejs vil vi også finde andre ting, andre problemområder, som klienten ikke vidste var der. Det er disse fund som er afgørende i Rolfing-processen. Vi ønsker at skabe grobund for at vi igen kan etablere funktionelle relationer mellem forskellige dele af kroppen, men dette er ikke muligt, hvis de aldrig præsenterer sig selv som problemområder. Den systematiske gennemgang af kroppen (som vi går igennem i 10-serien) er således en måde at udvide vores perspektiv på, en måde hvorpå vi forholder os åbne overfor den mulighed at mange andre ting kan være udslagsgivende i de symptomer/smerter som har vist sig rundt omkring i kroppen.

Pin It on Pinterest