Hvad er smerte? Hvor meget smerte er acceptabelt i en behandlingssammenhæng?

Der er ikke noget svar, som gælder for alle. Vi er alle forskellige og oplever derfor også verden på forskellige måder, men en ting er fælles for os alle og det er at smerten er en oplevelse. Måden vi oplever noget på er derfor også afgørende for hvad vi kalder smerte og hvad vi ikke kalder for smerte.

I nedenstående video beskriver Tom Myers, forfatter til “Anatomy Trains” hvordan han forstår smerte i en kropsterapeutisk sammenhæng. Kender du følelsen af at være i et dybt yoga-stræk? Der er et klart ubehag forbundet med det, men du forbinder dette ubehag med noget som er godt for dig. Netop derfor bliver du i strækket! Tom Myers siger, at ”pain is a sensation accompanied by the motor intention to withdraw”, men når man kan kontrollere behovet for at gå ud af denne følelse, så er det ikke længere smerte – så er det blot en følelse som jeg registrerer. Med andre ord: når man kan genkende den smerte som man oplever som noget der giver mig et større gode efterfølgende, så ophører trangen til at gå væk fra smerten. Smerten er nu kun en sanseoplevelse.

Dette er ikke det samme som at sige: No pain, no gain. Tværtimod. Behandling behøver bestemt ikke at gøre ondt, men nogle ting gør ondt.

Tom Myers skelner mellem 3 typer smerte:

1) Smerte som kommer ind i kroppen: jeg skærer mig i fingeren, jeg får en fiberskade i låret, etc.

2) Smerte som lagres i kroppen: denne smerte opleves ofte ikke som smerte, men mere som en træthed, en manglende vilje eller følelsen af ”det kan jeg ikke”. Vi indretter i stedet kroppen ved hjælp af en masse små kompensationer, så vi ikke mærker smerten. Prisen for dette er trætheden.

3) Smerte som forlader kroppen: når kroppens kompensationsmønstre konfronteres, så oplever vi smerte.

Smerte som forlader kroppen er en smerte som vi godt kan forholde os til i en kropsterapeutisk sammenhæng. Vi vil ikke tilføre unødvendig smerte, men vi vil adressere de mønstre som forhindrer en person i at nå sit fulde potentiale! Når smerte forlader kroppen så følger en frigørelse af energi, kropsbevidsthed og funktion i kølvandet, og som sådan er det det hele værd.

Se endelig det fulde interview med Tom Myers. Han har som altid interessante perspektiver og analogier.

 

Tilføjet 15. Nov 2014: Tom Myers’ svar på den kritik som er blevet ytret i kølvandet på ovenstående interview: https://www.anatomytrains.com/news/2014/11/14/response-painful-controversy/

 

Pin It on Pinterest